Rozhodování správních orgánů o pochybnostech může vést k obcházení zákona a zneužívání práva

Informace o recenzi

Autor: Michal Jantoš

Publikováno: 01.01.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 správní právo

 ochrana životního prostředí

 územní plánování

Autor ve svém příspěvku pojednává o nebezpečí, které přináší nekomplexní posuzování skutečného a zapsaného stavu pozemku ve vztahu k závěru, zda jsou určené k plnění funkce lesa či nikoliv. Autor poukazuje na názor judikatury, podle které je nutné vycházet ze skutečného stavu věci a nikoliv z toho evidenčního. Dále poukazuje na nutnost posuzovat tuto otázku komplexně, zejména za použití historické dokumentace.

S autorem zcela souhlasím v tom, že při rozhodování v pochybnostech je nutné vždy zohlednit danou problematiku komplexně, tj. včetně historických konsekvencí a nespoléhat se pouze na skutečný stav věci, který, jak autor trefně uvádí, může být sám v rozporu s právem. Tato skutečnost mě přivádí k myšlence, že pokud je vadné rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda konkrétní pozemek plní funkci lesa, musí být vadné i každé navazující rozhodnutí. Podle mého názoru sehrává při správném hodnocení funkce pozemku právě historické hledisko včetně historické právní úpravy. Jen stavy, které vznikly v minulosti v souladu s právem, mohou požívat ochrany i v současnosti. Zejména z tohoto důvodu je rozhodování v pochybnostech velmi důležitým právním institutem.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.