Přiměřená lhůta

Informace o recenzi

Autor: Zuzana Pilerová

Publikováno: 10.01.2019

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 správní právo

Autorka ve svém textu komentuje novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže, spočívající v povinnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci řízení užít tzv. sdělení výhrad, které se stalo obligatorní náležitostí řízení. Kritizuje pak nejen postup Úřadu v některých konkrétních věcech, ale i rozhodovací praxi správních soudů. S jejím podivem, který nad rozhodovací praxí vyjádřila, nelze než souhlasit. Musíme nejspíš doufat, že tomuto chování soudy zamezí a vyloží pojem jiným (uspokojivějším) způsobem.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.