Autor se vyjadřuje k zákonnému ustanovení

Informace o recenzi

Autor: Lucia Skorušová

Publikováno: 08.02.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ne

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 občanské právo

 soudnictví

Autor se vyjadřuje k zákonnému ustanovení a dovozuje úmysl zákonodárce, ovšem následně se opět po tomto úmyslu ptá. Dále autor přebírá myšlenky komentáře k občanskému soudnímu řádu. (ŠÍNOVÁ, Renáta. § 41a [[Způsob úkonů, jejich podmíněnost a odvolání]]. In: SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta. Občanský soudní řád. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 210. 978-80-7400-673-9.) Bylo by vhodné tento příspěvek upravit tak, aby si autor lépe stanovil otázku a na základě dostupných pramenů na ni odpověděl.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.