Svoboda projevu advokátů

Informace o článku

Autor: Zuzana Pilerová

Publikováno: 10.01.2019

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Asi polovině prosince byl odvysílán další díl Dětí úplňku. Tentokráte o dítěti, které trpí autismem a má sklony k silnému sebepoškozování. Příspěvek, ve kterém bylo video zveřejněno, okomentovala jistá advokátka. Uvedla: „… Ja osobne bych pro tyto extremni pripady byla pro zavedeni moznosti eutanazie.“[1]Její vyjádření vzbudilo vlnu nevole. Advokátka se poměrně neskrytě vyjadřuje k mnoha (právním) otázkám. Dlouhodobě také spolupracuje s Ligou lidských práv („LLP“ či „Liga"). Na tomto její výrok však LLP zareagovala sdělením, že se od jejích výroků distancuje: „Především pak od jejího vyjádření, že rodiče těchto dětí by měli mít za určitých okolností možnost rozhodnout o jejich eutanazii. Tento názor je v rozporu s aktuálně uznávanými lidskoprávními standardy. (...) “ Od 10. 12. 2018 již není statutární zástupkyní (v důsledku vypršení jejího mandátu) a zůstává již jen v roli spolupracující advokátky. Liga dokonce uvedla, že to není poprvé, kdy advokátka svými výroky ohrožuje pověst LLP a bude tak zvažovat další spolupráci s ní.[2]

Výrok sám o sobě je jen dalším vyjádřením z mnoha, zajímavá by ale mohla být úvaha o svobodě projevu advokátů. Dle etického kodexu advokátů (čl. 4)[3]je advokát povinen (...) přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu. Dále pak dle odst. 3 téhož článku musí advokátovy projevy v souvislosti s výkonem advokacie být věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé. Advokátka je aktivní osobou ve veřejném dění a začíná být velmi známou (min. v určitých kruzích). Do této konkrétní diskuse sice vstoupila jako fyzická osoba a prezentovala své osobní názory, nicméně jinak se nikterak netají tím, že je advokátkou. Také se netají tím, že je advokátkou spolupracující s LLP. Kladu otázku, zda by za takový svůj (pro někoho možná extrémistický) projev měla být postižena – byť i jen tím, že by s ní LLP ukončila spolupráci. Neměla by v takovém případě převážit svoboda projevu? Na druhou stranu by postup LLP (v případě ukončení spolupráce) mohl být legitimní, vzhledem k tomu, že výroky by mohly odrazovat nové zájemce o pomoc/klienty (třeba rodiče s autistickými dětmi..). Tak či tak nastíněné řešení asi není ona potřebná pomoc, kterou měla matka dítěte v reportáži na mysli.

 

[1]Zveřejněno na Fb stránce Aktuálně.cz, vč. komentáře advokátky.

[2]Dostupné na Facebookovém profilu LLP.

[3]<https://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=23> . 

Hierarchie článku

Skip Navigation Links.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.