(Ne)výhody rozhodování sporů o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví u MS v Praze

Informace o článku

Autor: Martina Kopcová

Publikováno: 09.01.2017

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 ochranná známka

 právo duševního vlastnictví

 právo průmyslového vlastnictví

 specializace

 volný pohyb zboží

K rozhodování sporů z průmyslových práv, jsou v souladu s procesními pravidly, v prvním stupni příslušné výhradně specializované senáty Městského soudu v Praze. Koncentrace takových sporů do jednoho místa je jistě vhodná zejména s ohledem na složitost sporů z průmyslových práv, nicméně při posuzování zaměnitelnosti nebo klamavosti porovnávaných označení může být spíše na škodu. Zaměnitelnost má být totiž posuzována z pohledu průměrného spotřebitele, nikoli odborníka na právo průmyslového vlastnictví. Je velmi těžké si představit, že soudce, který se v rámci své činnosti specializuje převážně na problematiku zaměnitelnosti označení, bude schopen své znalosti a zkušenosti odložit stranou, aby spor posoudil okem průměrného spotřebitele. Kromě toho, zaměnitelnost nebo klamavost spočívá na individuálním posouzení a zásadně tak bude subjektivní. Dovedením myšlenky ad absurdum lze dospět k závěru, že vzniklé spory mohou být, ke škodě stran, rozhodovány až příliš odborně.


Městský soud v Praze často rozhoduje o nemožnosti užívat určité označení pro jeho rozpor s dříve zapsanou ochrannou známkou. Pokud je takovou známkou ochranná známka EU, MS rozhoduje jako soud Společenství, resp. soud pro ochranné známky EU, tudíž s dosahem na celé území EU. Mimo to, uvedené rozhodnutí může být v souladu s evropskými předpisy uznáno a vykonáno i v jiném státě EU. Pokud by tudíž soud zaměnitelnost označení posoudil nesprávně, tj. příliš odborně nebo naopak neodborně, důsledky takového rozhodnutí mohou být s ohledem na nadnárodní přesah fatální. Příkladem může být rozhodnutí o zdržovacím nároku (např. o neužívání zaměnitelného označení pro některé výrobky), které fakticky omezí jeho prodej v jurisdikci státu, kterého se spor týká. Pokud bude takové rozhodnutí, v souladu s výše uvedenou poznámkou o ochranné známce EU, uznáno a vykonáno i v dalším státě EU, fakticky může dojít k omezení volného pohybu zboží, což je v rozporu s komunitární koncepcí jednotného vnitřního trhu. Z počátku banální zamyšlení nad způsobem posuzování zaměnitelnosti označení v konečném důsledku může vyvolat až neočekávané mezinárodní konsekvence a způsobit některé ze stran značnou újmu.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.