Legalita používání konvenčních zbraňových systémů ve výlučné ekonomické zóně jiného státu

Informace o článku

Autor: Jan Hak

Publikováno: 08.11.2017

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 mezinárodní právo veřejné

 pobřežní stát

 státní území

 úmluva OSN o mořském právu

 výlučná ekonomická zóna

Jako výlučnou ekonomickou zónu[1] označujeme rozsáhlý pruh moře mezi pobřežním mořem a volným mořem, který může být široký v závislosti na geografických podmínkách 188 – 197 námořních mil a před rokem 1982 se nijak zvlášť nerozlišoval. Pobřežní stát má v této oblasti zesílená (zejm. hospodářská) práva. Válečné lodě zde požívají nepochybně svobodu plavby, kromě toho mohou využít moře i jiným způsobem, který je spojen tradičně s jejich provozem a je slučitelný s jinými pravidly mezinárodního práva.[2] Navíc musí „náležitě přihlížet k právům a povinnostem pobřežního státu a jsou povinny podřídit se zákonům a předpisům, které (...) přijal v souladu s ustanoveními této Úmluvy a s jinými pravidly mezinárodního práva potud, pokud nejsou neslučitelné s touto Částí“.[3] Ustanovení je poměrně obecné a vzniká otázka, zda a do jaké míry mohou cizí válečné lodě využít EEZ k testování a cvičení s konvenčními zbraněmi bez souhlasu pobřežního státu. Praxe napříč státy není jednotná a některé státy podmiňují používání konvenčních zbraní jinými státy ve svojí EEZ svým předchozím souhlasem.[4] Je jejich požadavek excesivní, nebo je slučitelný s V. částí UNCLOS?

Názory autorů se různí - podle jedněch jde o nepřípustný požadavek, podle jiných by zde prostor k úvaze o souhlasu byl. Téměř jisté je, že od roku 1982 obyčejové pravidlo zaručující vojenské manévry ve EEZ ještě nevzniklo. Dle mého názoru z UNCLOS nepochybně vyplývá, že vojenská cvičení není možné provádět kdekoli ve EEZ, to samé ale platí i pro volné moře (všude je třeba respektovat např. námořní trasy). V EEZ musí stát provádějící vojenské cvičení navíc respektovat výsadní postavení pobřežního státu a nesmí zasahovat do jeho práv z něho vyplývajících. Pobřežní stát může přijímat národní legislativu omezující i tyto aktivity, ale v oblastech, kde realizuje svoje výlučná práva (tehdy jeho národní legislativa fakticky provádí čl. 58 UNCLOS). Požadavek předchozího povolení pro vojenské cvičení kdekoli v EEZ jde proti smyslu ustanovení, kterým je ochránit zájmy pobřežního státu, ale současně zajistit v co nejširším rozsahu využívání této vodní plochy jinými státy. Výjimku by mohl představovat případ, kdy by pobřežní stát využíval kompletně celou svoji EEZ, což ale v současnosti není příliš pravděpodobné.

Poznámky pod čarou

  1. ^ Dále jen jako "EEZ".
  2. ^ Čl. 58 odst. 1 a čl. 87 Úmluvy OSN o mořském právu (1982), dále jen jako "UNCLOS".
  3. ^ Čl. 58 odst. 3 Úmluvy OSN o mořském právu (1982).
  4. ^ Př. Malajsie, Pákistán či Portugalsko.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.