Kritérium průměrného spotřebitele v právu průmyslového vlastnictví

Informace o článku

Autor: Martina Kopcová

Publikováno: 09.01.2017

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 nekalá soutěž

 ochranná známka

 právo průmyslového vlastnictví

Ochranné známky jsou regulovány samostatnou hmotněprávní úpravou, na rozdíl od práva proti nekalé soutěži, které je včleněno do občanského zákoníku. I tak je nepochybné, že spolu obě úpravy souvisí a v praxi se často uplatňují společně. Vzájemná provázanost je zřejmá zejména v okamžiku, kdy soud posuzuje zaměnitelnost porovnávaných označení nebo klamavost pojmu užitého při propagaci nějakého výrobku. Soud pak primárně vychází z očekávání průměrného spotřebitele, který je v rozumné míře dobře informovaný, pozorný a opatrný. V obtížných případech, kdy uvedené kritérium nebude dostačující, Soudní dvůr Evropské unie nevyloučil ani užití znaleckého posudku nebo průzkumu veřejného mínění spotřebitelů, jako jednoho z důkazních prostředků. Právě otázka faktické realizace těchto institutů v rámci civilního soudního řízení mne přivádí k zamyšlení.


V souladu s českou procesní úpravou jsou znalecké posudky vypracovávány proto, aby podaly soudu zprávu o skutkovém stavu věci, případně jej pomohly objasnit. Dle mého názoru však znalecký posudek, resp. průzkum veřejného mínění, bude v posuzovaných případech nahrazovat úvahu soudu o tom, zda došlo ke klamání spotřebitele či nikoli. Tato úvaha je totiž jádrem právního hodnocení vzniklého sporu a je k ní proto oprávněn výhradně soud.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.