Jak uchopit právní regulaci operací podmořských plavidel bez posádky v ozbrojeném konfliktu?

Informace o článku

Autor: Jan Hak

Publikováno: 06.11.2017

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 budoucí výzvy pro právo

 drony

 mezinárodní právo veřejné

 právo ozbrojených konfliktů

 válečná loď

Tzv. UUV (unmanned underwater vehicles, podmořská plavidla bez posádky), která si lze představit jako podvodní drony, mohou být zjevně užita vojensky, přesto se jimi dokumenty týkající se ozbrojených konfliktů nijak zvlášť nezabývají. Klíčové je zodpovězení otázky, nakolik se jedná o samostatně operující plavidla, resp. do jaké míry jsou závislá na jiných typech plavidel – a v tomto kontextu, zdali jde o válečné lodě, které jedině jsou oprávněny k použití metod a způsobů vedení námořní války. U ponorek je odpověď jasná, nicméně u UUV již tolik ne.

UUV by šlo rozdělit na 2 základní skupiny – ROV, které ovládá na dálku operátor, a AUV, které operují nezávisle na něm, tedy fungují jako podvodní roboti. Pokud tato plavidla představují součást jiné platformy (typicky lodi), u níž bezprostředně operují (možno užít kritérium horizontu), jsou nesamostatná, a tedy jsou pokryta režimem mateřské platformy. Na druhou stranu si lze představit ROV či AUV operující samostatně ve značné vzdálenosti od vlastních jednotek. U ROV lze dovodit, že skrze osobu operátora podléhají státem pověřenému velícímu důstojníkovi (požadavek pro válečné lodě). Posádka, alespoň částečně podléhající regulérním vojenským silám, z povahy věci na palubě absentuje, i tady za ni lze podle mě ale zprostředkovaně považovat operátora, resp. jeho nadřízeného. ROV je možné tedy považovat za válečnou loď. Jinou otázkou je, jestli bude ROV schopné řádně vykonávat všechna práva válečných lodí (př. návštěvy, prohlídky a zajetí), jestli bude „posádka“ ROV na dálku schopná zajistit bezpečnost osob na palubě prověřovaných, napadaných lodí atp. V úvahu by mohl přicházet koncept válečné lodi s omezenými právy.

Odlišná situace je dle mého názoru u AUV, které operuje bez přímého lidského vlivu. AUV může operovat, aniž by kdokoli blíže tušil, kde zrovna je, pouze na základě přednastavených parametrů. Rovněž u něj absentuje na palubě velící důstojník i posádka, zde nelze ale nijak zprostředkovaně dovodit jejich „přítomnost“. Z toho důvodu se domnívám, že ho vůbec nelze považovat za válečnou loď – chybí u něj totiž 2 ze 4 definičních znaků pro válečné lodě[1]. O způsobu realizace práv válečných lodí se tedy není třeba ani rozepisovat. Za současné právní situace tedy nemůže samostatně vést ofenzivní vojenské akce. AUV by nepochybně mohlo mít status pomocné lodi, v důsledku něhož by požívalo imunitu (jako válečné lodě).

Poznámky pod čarou

  1. ^ Čl. 29 Úmluvy OSN o mořském právu (1982).

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.